ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE LIDERÓW

14/10/2014 | Działalność

Zaproszenie !

Zapraszam członków Klubu na spotkanie – szkolenie  liderów grup współrealizujących zadanie publiczne pod nazwą ” Razem w góry poza mury „. W spotkaniu może wziąść udział 10 osób – członków Klubu . Spotkanie  zostanie przeprowadzone w Szklarskie Porębie w OW ” Górnicza Strzecha.

Termin przeprowadzenie  spotkania

od piątku  dnia 17 września do niedzieli 19 września .

 

SZKOLENIE NA LIDERÓW GRUP – założenie programowe zgodnie z oferta zadania publicznego
 

Podczas 3dniowego szkolenia 10 członków klubu zostanie przeszkolonych przez swoich kolegów – specjalistów górskich z podstawowych zasad bezpiecznej wspinaczki w skałkach oraz z zasad liderowania, integracji grupy i organizacji czasu wolnego, jak również prezentowania w atrakcyjny, innowacyjny sposób zalet uprawiania grupowej turystyki górskiej i korzyści społecznych z tego płynących. Podczas szkolenia wypracowane zostaną również tematy i sposoby innowacyjnego, atrakcyjnego prowadzenia prelekcji dla młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak ważną i odpowiedzialną rolą jest liderowanie – przewodzenie grupie Przywódca stanowi inspirację i oparcie dla grupy, stanowi wzór do naśladowania, zachęca członków grupy do działania. Tak przygotowane, wyszkolone i zmotywowane osoby następnie będą prowadzić prelekcje w szkołach. Szkolenie to, to również okazja to budowania więzi społecznych w samym klubie, podjęcia wspólnych działań na rzecz lokalnej młodzieży, celem zachęcenia ich do podejmowania własnych inicjatyw. Efektem szkolenia będzie podniesienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności 10 członków klubu w zakresie bezpiecznej wspinaczki w skałkach oraz zasad liderowania oraz integracji grupy i organizacji czasu wolego. Wypracowane zostaną także pomysły na atrakcyjne i innowacyjne prelekcje dla młodzieży w szkołach (minimum 5 pomysłów), które mają skłonić młodzież do podejmowania inicjatyw społecznych wpływających na poprawę jakości ich czasu wolnego i tworzenia nieformalnych grup Mountystów.
Część praktyczną szkolenia nt. zasad wspinaczki poprowadzą woluntarystyczne członkowie klubu – specjaliści górscy, a część teoretyczną nt. liderowania oraz integracji grupy i organizacji czasu wolego oraz prezentowania poprowadzi doświadczony trener.
Czas trwania szkolenia: 3 dni x 8h (24h),  zapewnione sa  noclegi i wyżywienie, sprzęt i materiały szkoleniowe oraz trenerzy.
Aby ograniczyć wydatki ponoszone w ramach projektu, szkolenie w części będzie prowadzone woluntarystycznie przez członków klubu.
 

Program szkolenia

Termin przeprowadzenie  spotkania

od piątku wieczorem dnia 17 września do niedzieli 19 września .

 

Na spotkaniu przeprowadzimy

1/ seminarium dot. innowacyjnych form organizacji górskich  wypraw turystycznych

     i trekkingowych ,

2/ seminarium – szkolenie – „Zima w górach – lawiny zasady posługiwania się

    zestawem lawinowym zwłaszcza detektorem lawinowym

3/ seminarium – zasady orientacji w górach , posługiwanie się GPS,

4/ szkolenie, trening wspinaczkowy na pobliskich skałkach ,

5/ inne pokazy slajdów , filmów , dyskusja , wymiana poglądów .

 

Osoby , które wezmą  udział w szkoleniu  proszone są o opracowanie i przywiezienie na spotkanie projektu przeprowadzenia  dla młodzieży prelekcji o tematyce górskiej .

 

Noclegi i wyżywienie

– noclegi  z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę,

  wyżywienie :

– piątek, sobota i niedziela –   obiadokolacja

– śniadanie – sobota i niedziela .

 Wyżywienie i noclegi  będą zapłacone zapłacone  z dotacji FIO

Dojazd i wszelkie dodatki – we własnym zakresie , 

Udział może wziąść  każdy członek klubu , który zadeklaruje uczestnictwo w szkoleniu

 

Zapraszamy

Janek Dudarowski