O klubie

Klub Wysokogórski w Lubinie został utworzony w 1995 r. i jest stowarzyszeniem z osobowością prawną. Przynależy do Polskiego Związku Alpinizmu.
Celem statutowym KW Lubin jest organizowanie działalności w zakresie:

  • alpinizmu wyprawowego i wspinaczki wysokogórskie,
  • wspinaczki sportowej,
  • skialpinizm,

Klub zrzesza sportowców i pasjonatów działalności alpinistycznej oraz turystki wysokogórskiej i trekkingu.
Klub organizuje wyprawy w najwyższe góry świata.

W ramach dotychczasowej działalności KW Lubin organizował lub współorganizował wyprawy w góry Afryki, Ameryki Południowej i Północnej,Góry Centralnej Azji (Pamir,Tien Szanu), góry Kaukazu i Himalaje.

Klub prowadzi działalność szkoleniową i treningową. Organizowane są wyjazdy treningowo-szkoleniowe w rejony skałkowe w Karkonosze ,Tatry i w Alpy. W siedzibie Klubu w Baszcie Głogowskiej prowadzone są szkolenia i kursy wspinaczkowe. Organizowane są systematyczne treningi na ściance wspinaczkowej w siedzibie Klubu oraz w rejonach skałkowych Dolnego Śląska. Baza szkoleniowa Klubu umiejscowiona jest w Karpaczu przy wykorzystaniu rejonów górskich i skalnych Karpacza i Karokonoszy.

Klub sprawuje opiekę na rejonem skalny w Karpaczu tzw. „Grocie„

 

 

Klub prowadzi :

Grupę Ratownictwa Wysokościowego przygotowywaną do działań ratowniczych na wysokości i podziemnych w zakresie usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych;

Siedziba Klub znajduje się w Lubinie w zabytkowej Baszcie Głogowskiej.

Statut KW Lubin do pobrania

Deklaracja przystąpienia do KW do pobrania

ZASADY CZŁONKOSTWA W KW LUBIN OD 2024 ROKU

Konto bankowe – Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddz./Lubin   nr rach  58 8669 0001 0311 6515 2000 0001