USTANOWIENIE DOROCZNYCH WYRÓŻNIEŃ KLUBOWYCH

W celu promowania  i wyrażenia uznania dla  naszych działań i zachowań w górach, od tych wyczynowych, odważnych do śmiesznych i rozbawiających- postnowiliśmy w 2012 r. ustanowić doroczne wyróżnienia klubowe. Jesteśmy  klubem sportowym więc pewne formy promowania  wyróżniających  sie sukcesów i dokonań   powinny być stosowane. Wyróżnienia będą  przyznawana raz w roku na koniec każdego roku. Będą dotyczyły członków Klub, ale również osób z Klubem związanych.

Przyjęte zostały następujące formy wyróżnień:

1. Statuetka  „Górskiego  Orła  – Mountain  Eagle ”
Za niezwykłe, odważne , nieprzeciętne , brawurowe ,ale nie ryzykanckie i nie naruszające zasad  bezpieczeństwa, górskie dokonania

2. Statuetka  „Górski Wojownik-Mountain  Warrior”
Za szlachetne ,etyczne , rycerskie  zachowania i postawy w górach związane z pomocą dla innych, przeprowadzonymi  akcjami ratowniczymi , pomocą w akcjach górskich itp.

3. Dyplomu  „Górskiego jaja- Moutain Egg”
Za zachowania w górach śmieszne , rozbawiające , niezwykłe , nietypowe , ale wskazujące  na poczucie humory i spory dystans do własnych zachowań .

4. Puchar Śnieżki  –
Za szczególne osiągnięcia  górskie  w rejonie masywu Śnieżki
Wyróżnienie przyznawane od 2012 r . Promuje szczególne osiągnięcia związane z najwyższym szczytem naszego regionu -Śnieżką . Promowane są osiągnięcia wspinaczkowe , turystyki wyczynowej i inne np. przejścia wokół Kotliny Jeleniogórskiej, w biegach na Snieżkę itp.

Zasady i reguły przyznawania wyróżnień

Tytuły i wyróżnienia będa przyznawane na spotkaniach klubowych  na zakończenie roku . Kandydatury mogą zgłaszać wszyscy członkowie klubu  z odpowiednim króciutkim  uzasadnieniem . Przyznanie tytułu dokonuje 3- osobowa Kapituła wybrana na dany rok Kandydaci muszą wyrazić zgodę na przyznanie im wyróżnienia (dyplomu ).Wyrożnienia  będą przyznawane jeśli, w danym roku  będą w ogóle kandydaci do takich wyróżnień .

Pomysł wyróżnień zrodził się w 2011 roku  i jego inicjatorem(nieświadomym w pewnym sensie)  był Maciek Jankowski. Wyróżnienia i tytuł „ Górski wojownik„  jest związany z określeniem „wojownik „ który ,przynajmniej w legendach i literaturze kojarzy się z poświeceniem , pomocą i wsparciem dla innych. Za dokonania górskie w szerokim tego słowa znaczeniu ustawiona została statuetka”Górskiego Orła „