ZAPRASZAMY DO KONKURSU „WYBIERAM WSPÓLNE WĘDROWANIE”

04/09/2014 | Działalność

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do konkursu! Klub Wysokogórski w Lubinie rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu Aktywizującego „Wybieram wspólne wędrowanie” adresowanego do szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs polega na stworzeniu pomysłu na inicjatywy aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki górskiej przez młodzież.

Wystarczy zbudować 5-osobowy zespół uczniów i wziąć udział w naszym konkursie. Najlepiej wykonane zadania konkursowe wyróżnimy atrakcyjnymi nagrodami dla uczniów.

Formą przygotowania uczniów do konkursu będą prelekcje dla całej klasy, które w sposób innowacyjny i atrakcyjny będzie prowadzić członek Klubu Wysokogórskiego. Prelekcje odbędą sie we wrześniu 2014r.

W ramach prelekcji uczniowie:

  • dowiedzą sie o niezbędnym sprzęcie do uprawiania turystyki górskiej, letnie i zimowy;
  • zobaczą prezentację wypraw organizowanych przez Klub Wysokogórski Lubin;
  • usłyszą opowieści o przygodach na szlaku, zachowaniu bezpieczeństwa w górach i w schronisku;
  • poznają zasady tworzenia grupy nieformalnej oraz sposoby poszukiwania wsparcia dla inicjatyw w szkole, jednostkach publicznych i prywatnych.

Główną ideą konkursu jest aktywizacja młodzieży, a konkurs jest częścią projektu „Razem w góry, poza mury” dofinansowanej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Chcemy poprzez zadania konkursowe chcemy zachęcić młodzież szkół do rozpoczęcia swojej przygody z górami i stawiania pierwszych kroków na szczyt. Konkurs ma charakter pracy zespołowej, zadania konkursowe wykonywane będą we własnych środowiskach, a kontakt z nami utrzymywany będzie poprzez profil na facebooku oraz bezpośrednio z organizatorami prelekcji – członkami klubu. W razie trudności organizatorzy udostępnią materiały pomocnicze i służyć będą wsparciem. Po zakończeniu konkursu eksperci ocenią pracę zespołów, a na koniec ogłoszą laureatów, którym przyznane zostaną wyjątkowe nagrody – wejście na ściankę wspinaczkową!

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą u organizatorów prelekcji. Termin nadsyłania prac przez zespoły – pomysłów na inicjatywy to 12.10.2014r. 

Zapraszamy do wspaniałej zabawy!

 

Kontakt:

Klub Wysokogórski w Lubinie
ul. Rynek 11, 59-300 Lubin
Koordynator projektu: Małgorzata Bochyńska goharo@interia.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA