SZKOLENIE NA LIDERÓW GRUP

21/10/2014 | Działalność

W dniach 17-19.10.2014r w Ośrodku Wypoczynkowo-szkoleniowym „Górnicza Strzecha” w Szklarskiej Porębie odbyło się 3-dniowe szkolenia na liderów grup. Podczas szkolenia 10 członków KW Lubin zostanie przeszkolonych przez swoich kolegów – specjalistów górskich w zakresie podstawowych zasad bezpiecznej wspinaczki w skałkach oraz z zasad liderowania, integracji grupy i organizacji czasu wolnego, jak również prezentowania w atrakcyjny, innowacyjny sposób zalet uprawiania grupowej turystyki górskiej i korzyści społecznych z tego płynących. W ramach praktycznego treningu przeprowadzono trening wspinaczkowy na „Krzywych Basztach” oraz zrealizowano kilka trentowo szkoleniowych wypraw turystycznych w rejony Karkonoszy, m. innymi na Szrenicę, Łabski Szczyt, Rozdroże pod Śmielcem i nad Śnieżne Kotły.

Podczas szkolenia wypracowane zostały tematy i sposoby innowacyjnego, atrakcyjnego prowadzenia prelekcji dla młodzieży. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę, jak ważną i odpowiedzialną rolą jest liderowanie – przewodzenie grupie. Przywódca stanowi inspirację i oparcie dla grupy, stanowi wzór do naśladowania, zachęca członków grupy do działania. Tak przygotowane, wyszkolone i zmotywowane osoby będą  następnie  organizować nieformalne grupy turystyki górskiej i prowadzić prelekcje w szkołach. Szkolenie to stało się okazją to budowania więzi społecznych w samym Klubie, podjęcia wspólnych działań na rzecz lokalnej młodzieży, celem zachęcenia ich do podejmowania własnych inicjatyw.

Efektem szkolenia jest podniesienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności 10 członków klubu w zakresie bezpiecznej wspinaczki w skałkach oraz zasad liderowania oraz integracji grupy i organizacji czasu wolego. Podczas szkolenia wypracowane zostały pomysły na atrakcyjne i innowacyjne prelekcje dla młodzieży w szkołach, które mają skłonić młodzież do podejmowania inicjatyw społecznych wpływających na poprawę jakości ich czasu wolnego i tworzenia nieformalnych grup Mountystów.  Pomysły na prelekcje zaprezentowano na wieczornych spotkaniach