SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KLUBU ZA 2010 ROK

05/01/2013 | Działalność

Działalność wyprawowa KW Lubin w 2010 r. -została opublikowana odrębnie

Działalność szkoleniowa

Zorganizowane zostały wyjazdy trenigowo szkoleniowe w Skały Jerzmanickie oraz w Śnieżne Kotły . Prowadzono 2- dniowe szkolenie wstępne wspinaczki skalnej w której uczestniczyło 6 osób Prowadzono systematyczne treningi na ściance wspinaczkowej w Baszcie Głogowskiej .

Inne realizowane projekty : montaż wspinaczkowej ścianki wspinaczkowej w Baszcie Głogowskiej – jeszcze nie ukończony

Sprawy kadrowe klubu

Wg stanu na dzień 01.01.2008 r. Klub liczy 21 członków PZA i ok 102 uczestników Klubu

Zarząd Klubu :
1. Jan Dudarowski – prezes
3. Piotr Jaskiewicz – wiceprezes

Sprawy finansowe :
W 2010 r przychody klubu wynosiły 1525 ,00zł
Wydatki Klubu w 2010r. to kwota 1434,43 zł

Składki klubowe :
Składki członkowskie na 2011 r. nie ulegają zmianie i wynoszą :

-20,- zł dla członka uczestnika
-30,- zł dla członka PZA

Składka ulega podwyższeniu o 20 zł  za korzystanie ze sprzętu klubowego

Ponadto obowiazuja składki :

– szkoleniowa -20,-zł
-wyprawowa – 100,- zł

Sprawy organizacyjne

Od dnia 01.09.2010 r. rozpoczął funkcjonowanie TECH-ALPIN Ośrodek Szkoleń Wysokościowych Klubu Wysokogórskiego w Lubinie , który ma prowadzić szkolenia przygotowujące do wykonywania prac na wysokości z zastosowaniem technik alpinistycznych oraz szkolenia BHP do wykonywania tych prac .

W dniach 6-7.11.2010 r odbył się w Podlesicach Walny Zjazd Delegatow PZA . Zwołanie zjazdu zbiegło się wejściem w życie nowej ustawy o sporcie , która w sposób istotny zmienia zasady organizacji działalności sportowej w Polsce .

Opracował J.D. .