Zasada 4×4 dla osób w górach

I. Przed wyjazdem w góry

   1/dopasuj cele do aktualnego stanu zdrowia i stopnia wytrenowania

   2/przygotuj zapas regularnie przyjmowanych w chorobach przewlekłych leków ,

      z nadmiarem na wypadek zagubienia,

   3/jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia , przed wyjazdem idź do lekarza,

   4/ dopasuj ubezpieczenie do stanu zdrowia i planu działania,

 

II.Przed wyjściem na wyprawę

   1/ zapoznaj się z prognozą dla rejonu działania , odpowiednio zaplanuj drogę ,

       cele i czas (lub odpuść wyprawę )

   2/ przed wyjściem zgłoś wyprawę określając : cel,drogę, czas powrotu ,

   3/ nie zapomnij o podstawowym wyposażeniu : okulary p.słoneczne , zapasowe

       rękawiczki, czapka, dodatkowy  polar, palnik, zestaw pierwszej pomocy

   4/ planuj cele odpowiednio do aktualnego stanu zdrowia i wytrenowania  

 

III.W trakcie wyprawy

    1/ przez pierwsze godziny idź powoli (rozgrzanie organizmu , aklimatyzacja),

    2/ najedz się przed wyprawą , w czasie mało jedz , dużo pij, Jedz głównie węglowodany,

    3/ powyżej 2500-3000 m n.p.m.nie zwiększaj wysokość powyżej 600 m na każde 24h,

    4/ co trzeci dzień nocleg spędź na wysokości startowej ,

 

IV. W załamania pogody , wypadku

    1/ w razie załamania pogody zejdź ( nie wchodź na szczyt) ,opuść grań , ferratę,

        unikaj schronienia w małych pieczarach i pod przewieszkami ,

    2/ nie pozostawiaj poszkodowanej osoby bez opieki, zabezpiecz ją przed wychłodzeniem,

    3/ nie lekceważ swoich (partnera ) sygnałów złego samopoczucia, najszybciej zejdź w

        bezpieczne miejsce,

    4/ kontroluj trasę – zabłądzenia są katastrofalne w skutkach.

 

J.D.