ZREALIZOWALIŚMY PROGRAM SZKOLEŃ NA 2017 R

21/12/2017 | Działalność

Klub Wysokogórski zakończył realizację zadania publicznego zleconego przez Gminę Miejską Lubin.

Pod nazwą” Realizacja programu szkolenia sportowego w zakresie halowej i skalnej wspinaczki rekreacyjnej (…) Zadanie obejmowało realizację przez Klub w 2017 r,  programu szkoleń wspinaczkowych i bezpieczeństwa w górach .

W ramach zadania  przeprowadzono   szkolenia(instruktaże wspinaczkowe  na  Kruczych Skałach w Karpaczu , na wieży wspinaczkowej „Kielichu „ w  Lubinie   oraz na Sali treningowej  w Baszcie Głogowskiej .Szkolenia  wspinaczkowe  były przeprowadzone  pod nazwą „ Szkolenia wspinaczkowe –zasady uprawiania i bezpieczeństwo wspinaczki rekreacyjnej „ Przeprowadzono również cykl prelekcji  w szkołach pod nazwą „Bezpieczne góry jesienią i zimą – zagrożenia w górach ,sposoby ich unikania i zasady postępowania w razie wypadku w górach „  Łącznie w prelekcjach i zajęciach uczestniczyło 135 osób – głównie młodzież  szkolna. Prelekcje i  zajęcia wspinaczkowe były realizowane przez Jana Dudarowskiego  przy współudziale  Marcina Świtonia i Szymona  Mańko oraz innych członków Klubu. W przyszłym  roku program szkoleń i prelekcji będzie kontynuowany .

J.D.