ZIMOWY KURS TURYSTYKI WYSOKOGÓRSKIEJ I ALPEJSKIEJ

09/01/2017 | Działalność

Organizator : Ośrodek Szkolenia Turystyki Wysokogórskiej i Trekkingu w Karpaczu

Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Alpejski Klub Trekkingowy ALPINTREK założony przy Klubie Wysokogórskim

Uczestnictwo w kursie wymaga uprzedniego  uzyskania członkostwa w tym Stowarzyszeniu

Treść zajęć :

  1. Specyfika gór w okresie zimowym , zagrożenia i zasady im przeciwdziałania , specyfika i niebezpieczeństwa gór lodowcowych .
  1. Zasady turystyki zimowej i alpejskiej, ubiór, wyposażenie, przygotowanie kondycyjne, sprzęt ( raki , czekan , kijki, kask, uprząż itd.), pozostałe wyposażenie, nauka niezbędnych węzłów, orientacja w zimowym terenie górskim, podstawy topografii,
  1. Technika poruszania się w rakach z czekanem lub kijkami na stromych stokach, graniach, w żlebach (kuluarach ), terenie skalno- śnieżnym (mikście ) wchodzenie i schodzenie oraz na lodowcach. Technika hamowania upadków. Zjazdy z uskoków i progów skalnych
  1. Zasady tzw. asekuracji lotnej zakładanie stanowisk asekuracyjnych w śniegu, asekuracja partnera. Zasady ubezpieczonego poruszania się po lodowcu. Poruszanie się po poręczówce.
  1. Autoratownictwo i ratownictwo zespołowe – zabezpieczenie  poszkodowanego, opuszczenie partnera na linie nauka wyjścia lub wydobycia ze szczeliny lodowej.
  1. Zagrożenia lawinowe – podstawowe informacje. Zasady poruszania się po terenie lawinowym. Informacje ostrzegawcze, stopnie zagrożenia lawinowego.
  1. Postępowanie w przypadku zejścia lawiny, poszukiwanie zasypanego przez lawinę, nauka posługiwania się zestawem lawinowym: detektorem lawinowym, sondą, łopatą lawinową.
  1. Zasady przetrwania w terenie górskim, nieplanowane biwaki, wykonanie jamy śnieżnej, sposoby zabezpieczenia przez skutkami załamania pogody. Sposoby wzywania pomocy.
  1. Poruszanie się w górach w warunkach nocnych z krótkim biwakiem.

Miejsce zajęć: Teren skalny Karpacza, rejon Kruczych Skał, tzw Groty oraz stoki grani Czarnego Szczytu pod Śnieżką od strony czeskiej. Rejon wokół Śnieżnych Kotłów lub grań pod Śnieżką (nocne przejście)

Szkolenie 4 dni ( 2 weekendy : sobota niedziela + jedno przejście nocne z soboty na niedzielę)

Instruktorów –  2

Sprzęt (raki, czekan, kask, uprząż) będzie udostępniony w ramach opłaty

Minimum  uczestników – 2 osoby

Koszt: do uzgodnienia telefonicznego lub e-mailowego

Plus koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia, ubezpieczenia – we własnym zakresie)

Wydawane są certyfikaty ukończenia kursu.

W sezonie zimowym odbędą się dwa kursy:

Termin rozpoczęcia  pierwszego  – 20- 21 stycznia 2017. Pierwsza połowa lutego ( drugi weekend  szkoleniowy do uzgodnienia)

Termin  drugi II połowa lutego  do I połowy marca. (Wstępny termin  rozpoczęcia 18-19 luty)

Przejście nocne  – II połowa marca.

Harmonogram pozostałych szkoleń i kursów ( letnich i jesiennych ) zostanie opublikowany

Na stronie internetowej  KW lub blogu klubowym: www.kwlubin.bloog.pl lub na stronie internetowej  KW  oraz Stowarzyszenia Alpintrek.( strona aktualnie w budowie).

Jan Dudarowski –  tel 608 610 564