Wyprawy alpejskie

Klub organizuje wyprawy  w najwyższe góry świata. W okresie działalności Klub organizował lub współorganizował wyprawy w góry Afryki, Ameryki Południowej, Góry Centralnej Azji (Pamir ,Tien Szan ), Kaukazu i w Himalaje.

Każdego roku organizowane sa wyprawy  w masywy alpejskie. Wyprawy te maja charakter wspinaczkowy, szkoleniowo treningowy  albo są wyprawami turystyki wysokogórskiej.

W wyprawach może uczestniczyć każdy członek KW Lubin ,który ukończył 18 lat, posiada stan zdrowia pozwalający na uprawianie turystyki wysokogórskiej.

Zasady i warunki  alpejskich wypraw partnerskich

Alpy są górami lodowcowymi, na których występują problemy aklimatyzacyjne, a charakter lodowcowy gór sprawia , że spotykamy się przy ich  zdobywaniu  z problemami i trudnościami nie znanymi np. w Polskich Tatrach nawet zimą . Wejścia na niektóre szczyty alpejskie nie są trudne nawet dla osób nie posiadających umiejętności alpinistycznych, jednak podczas załamania pogody zdobycie takich gór staje się praktycznie niemożliwe . Trzeba mieć świadomość warunków  klimatycznych w jakich alpejskie szczyty są zdobywane : od letnich (powyżej 30 stopni na lodowcu w południe ) do zimowych:  rano i w nocy ( do minus 10-   15 stopni . Często wieje silny wiatr . W południe na lodowcu  operacja słoneczna jest potężna i stanowi  jedno z realnych zagrożeń dla osób  je lekceważących lub niewłaściwie przygotowanych .

Nawet przy pięknej pogodzie nie  będzie łatwo i przyjemnie. Zdobycie Mount Blancu   lub innego czterotysięcznego  alpejskiego szczytu  trzeba okupić kilkudniową harówą zmęczeniem , często złym  samopoczuciem  i bólem głowy (wysokość)

Szczyty  zdobywane  tzw. droga normalna, lub  klasyczna która będziemy szli  jest najczęściej  uczęszczaną , co nie oznacza , że jest bez trudności  i zagrożeń. Są to one  stosunkowo  najbezpieczniejsze  i daja największe szanse zdobycia góry  osobom, które na lodowcach i na tej wysokości będą po raz pierwszy.

Nasze wyprawy  mają charakter partnerski, decyzję zapadają demokratycznie. Wchodzi się na szczyt wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność .

Rolą leadera jest przygotowanie i pokierowanie wyprawą ,tak aby wejście i zejście było bezpieczne . Ryzyka jednak w takich górach do końca nie da się wykluczyć.

Górę trzeba chcieć zdobyć i trzeba to pragnienie mieć w sobie utrwalone i zakodowane . Na wysokości  4000 m wszystko będzie przeciwko temu pragnienie , szczególnie własne ciało . Nikt nie nikogo nie  może  zmuszać  i nie będzie zmuszał do wejścia na górę. O tym decyduje  wyłącznie  uczestnik wyprawy.

więcej informacji – www.wyprawypartnerskie.republika.pl