WYJAZD STUDYJNY DO KARPACZA

14/10/2014 | Działalność

W dniu 11.10.2014 r., w ramach projektu „Razem w góry, poza mury”, organizowanego przez Klub  Wysokogórski w Lubinie, zrealizowany został wyjazd studyjny dla 20 – osobowej  grupy młodzieży szkół lubińskich. Oprócz grupy uczniów w wyjeździe uczestniczyło 2 pedagogów i 7 osób realizujących pokaz wspinaczki i zabezpieczających imprezę . Dojazd do miejsca realizacji zadania nastąpił wynajętym autobusem PKS Lubin  

Celem jednodniowego wyjazdu studyjnego  było promowanie aktywnego stylu życia. Grupa 20 uczniów szkół lubińskich wraz z opiekunami zdobyła wiedzę na temat aktywności i metod treningów grupy nieformalnej uprawiającej kwalifikowaną turystykę górską.

Wyjazd studyjny obejmował pokaz treningu górskiej grupy nieformalnej na skałach oraz prelekcję na temat  jak stworzyć taka grupę , jakie cele można postawić i jak je opracować i weryfikować oraz jak przeprowadzić zaplanowaną wyprawę górska lub wycieczkę turystyczną , aby była w pełni bezpieczna i zachowane były zasady etyczne i kultura pobytu w górach i schroniskach.  Bazą imprezy był położony obok rejonu skałkowego Ośrodek Wypoczynkowo-Konferencyjny „Krucze Skały”w Ośrodku przeprowadzono   prelekcję dotycząca zasad organizacji i bezpieczeństwa górskiej wyprawy turystycznej i  trening opracowywania planów wypraw. Przeprowadzono też wycieczki w najbliższym rejonie Kruczych Skał. Uczestnicy mieli też okazję popróbować swoich sił i umiejętności w rekreacyjnej wspinaczce skałkowej. Wyjazd studyjny zakończył się pysznym obiadem w Ośrodku. O godz. 18.00  uczestnicy powrócili do Lubina .

 
J.D.