WŁADZE KLUBU NA KADENCJĘ 2016 – 2020 R.

22/08/2016 | Działalność

Postanowieniem z dnia 14.07.2016 r, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Rejestru Stowarzyszeń KRS zmiany we władzach KW Lubin, przeprowadzone na zebraniu wyborczym w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z wynikami wyborów zawartymi w protokole komisji wyborczej zatwierdzonym  przez Sąd wpisem do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego na kolejną  5-letnią kadencję ukonstytuował się następujący skład władz Klubu Wysokogórskiego w Lubinie.

Zarząd Klubu :
1. Jan Dudarowski  – prezes
2. Bartosz Jaworski – wiceprezes

Komisja rewizyjna :
1.Marcin Świtoń – przewodniczący
2. Szymon Mańko – sekretarz

Sąd koleżeński :
1. Agnieszka  Marczak Tarka – przewodnicząca
2. Monika Jaworska  – sekretarz