SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ KLUB WYSOKOGÓRSKI W LUBINIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

09/01/2017 | Działalność

Sprawozdanie z realizacji przez Klub Wysokogórski w Lubinie  zadań publicznych zleconych przez  Powiat  Lubiński  i Gminę Miejską Lubin.

Z dniem 15.12.2016 r. Klub zakończył realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   zleconego przez Gminę Miejska Lubin pod nazwą : „Realizacja programu bezpieczne  góry poprzez przeprowadzenie   cyklu szkoleń , prelekcji i seminariów w zakresie bezpiecznego uprawiania sportów i turystyki górskiej oraz wspinaczki wysokogórskiej”  W ramach zadania przeprowadzono :

  1. Prelekcje w szkołach o tematyce : Bezpieczne góry jesienią i zimą – zagrożenia w górach sposoby ich unikania  i zasady postępowania  w razie wypadku w górach ,
  2. Szkolenia dla młodzieży szkolnej : zasady i formy uprawiania i bezpieczeństwa wspinaczki rekreacyjnej. W szkoleniach i prelekcjach uczestniczyło 90 osób – uczni szkół lubińskich.
  3. Wstępne  szkolenie wspinaczkowe i szkolenia  wspinaczki skalnej „pierwsze kroki  w skale ” Uczestniczyło w nich 41 osób

Seminarium na temat bezpieczeństwa w górach wysokich przeprowadzono :

W Szklarskiej Porębie – Uczestniczyło w nim 21 osób oraz  Karpaczu 28 osób. Szkolenia dla młodzieży prowadził Jan Dudarowski .Wsparcia w realizacji szkoleń wspinaczkowych udzielali Marcin Switoń i Szymon Mańko  oraz inni członkowie Klubu. Prelekcję prowadził Janek Dudarowski ,Krzysztof Stasiak i Andrzej Kaczmarski. Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3000,00 zl, które wydatkowano na zakup zestawu do wspinaczki lodowej Czekan i czekanomłotek) oraz  zakup innego sprzętu wspinaczkowego. Udział własny w finansowaniu zadania, to  kwota 700,00 zł .  Program szkoleń będzie  kontynuowany również w przyszłym roku.

 

Realizacja  zadania publicznego  zleconego przez Starostę Powiatu Lubińskiego

Zimowym, ale bez śniegu  i przy dodatnich temperaturach , wejściem na Snieżkę , Klub zakończył realizację zadania publicznego pod nazwą : „Organizacja górskich wypraw i imprez turystyczno – sprawnościowych „ Zgodnie z przyjętym programem zadanie obejmowało organizację

i przeprowadzenie  niżej wymienionych  wypraw i  imprez :

  1. Przeprowadzenie imprezy sprawnościowej „Lubiński rajd na Śnieżkę „
  2. Organizacja  wyprawy treningowo szkoleniowej w Tatry Zachodnie .
  3. Wyprawa alpejska na Grossglokcner (Austria ).
  4. Wyprawa kaukaska – Elbrus(Rosja ) – Kazbek (Gruzja ).
  5. Wyprawa zimowa na Babia Górę – Perć Akademików.
  6. Zimowy Rajd Śnieżka 2016 r.

W wyprawach i imprezach realizowanych w ramach zadania  uczestniczyło  62 osoby.

Na realizację zadania  Klub otrzymał wsparcie finansowe  w kwocie  2000,00 zł wykorzystane na zakup 2 namiotów  wyprawowych oraz  dofinansowanie szkoleń i treningów wyprawowych. Udział własny Klubu w finansowaniu zadania wynosił 800,00 zł. Nie  są to oczywiście wszystkie projekty wyprawowe realizowane przez Klub i członków Klubu. Było ich znacznie więcej, a ich opis znajduje się na naszym blogu i stronie internetowej.