SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KW LUBIN ZA 2011 R.

05/01/2013 | Działalność

Działalność Klubu w 2011 r. była bardzo intensywna , głównie z racji realizacji zadań zleconych w ramach konkursu zadań publicznych z UM Lubin i SP w Lubinie oraz zadania realizowanego z dotacji Fundacji Polskiej Miedzi . Ponadto zorganizowane zostały ciekawe wyprawy alpejskie oraz zwiększona działalność szkoleniowa . Nie było natomiast w ubiegłym roku wyprawy w najwyższe góry .Planowana wyprawa trekkingowa pod Mount Everest nie doszła do skutku ze względu na zbyt mała liczbę zgłoszeń uczestnictwa . Wyprawa na Pik Lenina była tylko w jakimś stopniu współorganizowana przez Klub, ale pełną organizacją i prowadzeniem wyprawy zajął się Wojtek Jankowski. Stan klubu w 2011 r. przedstawiał się następująco :

1.Członkowie Klubu :
 1.1 Członkowie zwyczajni (PZA) – 30 osób, 1.2. Członkowie uczestnicy – 133 osóby

2. Sprawy organizacyjne Zarząd :
Prezes – Jan Dudarowski
Wiceprezesi – Piotr Jaśkiewicz i Janek Lis

3.Jednostki organizacyjne Klubu Klub prowadzi następujące jednostki organizacyjne :
 1. TECH-ALPIN O(środek Szkoleń Wysokościowych
 2. Grupę Ratownictwa Wysokościowego
 3. Szkołę Górską

4.Informacja klubowa
Klub prowadzi skromną strone internetowa www.kwlubin.republika.pl
Natomiast bieżące informacje i relacje z wydarzeń klubowych zamieszczane sa na klubowym blogu www.kwlubin.bloog.pl lub rozsyłane elektronicznie informacjami klubowymi albo w formie biuletynu klubowego z konta :

j.dudarowski@wp.pl lub kwlubin@wp.pl

5. Klub przyjął nowe logo , które jest w dalszym opracowywaniu :

6.Finanse Rozliczenie finansowe klubu za 2011 r.

I.Przychody – 20.465,00 – wpisowe – 70,00 -składki członkowskie – 1855,00 -dotacje : 1/Fundacja Polska Miedź – 6000,00 2/ SP w Lubinie – 3000,00 3/ UM Lubin – 6500,00 4/ Wpływy ze szkoleń O.S.W. Tech Alpin – 1240,00 5/ wpłaty szkoleniowe – 1800,00 Ogółem : 20.465

II. Wydatki – 20.829,36 1/ sprzęt wspinaczkowy , zestaw komputerowy, sprzęt audiowizualny – 6.209,67 2/ koszt szkoleń i pokazów -11.227,44 zł 3/ koszt najmu ściany wspinaczkowej – 615 zł 4. składka PZA – 260,00 5/ Fundusz Berbeki -150,-( drugą wpłatę przelaliśmy w lutym 2012 r.) 6/ baszta -220,- zł 7/ opłaty bankowe i pocztowe – 217,10 8/ opłata KRS – 30,00 9/ zakup wydawnictw szkoleniowych -115,30 10/ zakup statuetek – 134,56 11/ pozostałe ( biurowe , ksero ,tusze , domeny internetowe, spotkanie świąt/ -1650,29

Rok 2011 został zakończony przewagą wydatków nad wpływami w kwocie -364,36 zł .

Ujemny wynik finansowy został pokryty ze środków pozostałych z lat ubiegłych , czyli z funduszu statutowego Środki finasowe w dyspozycji klubu na 2012 r – 46,08 zł

Składki klubowe Na 2011 r pozostają bez zmian tzn. – wpisowe – 10,- – składka podstawowa – 20,- – składka PZA – 10,- zł -składka sprzętowa – 20,- zł dla członka PZA i 30,- zł dla członka uczestnika,składka szkoleniowa lub wyprawowowa – 100,00 zł

Wyprawy KW Lubin w 2011 r.

1. W dniach 18.06 – 23.06. 2011 r. została przeprowadzona wyprawa na Matterhorn (4478 m ) W wyprawie wzięli udział : Grzegorz Łuczejko, Daniel Marchewka i Krzysztof Stasiak . Te znany , trudny i piękny szczyt zdobył w brawurowym ataku Krzysztof Stasiak . Za ten wyczyn otrzymał Klubowe wyróżnienie „ statuetkę górskiego Orła „

2. W dniach 23.06.2011 do 03.07.2011 r. została przeprowadzona wyprawa alpejska na szczyty czterotysięczne : Weissmies (4023 m) i Mont Blanc (4807 m) .w wyprawie wzielo udział łącznie 11 osób . Weissmies zdobyli wszyscy uczestnicy wyprawy . MB zdobyło 6 osób .

3. w sierpniu 2011 r. została przeprowadzona wyprawa na Pik Lenina (7134 m) organizowana i kierowana przez Wojtka Jankowskiego. Z 9-osobowej wyprawy na szczyt weszło 3 osoby , w tym klubowicz Dominik Ziembowicz. Wyprawa obfitowała w wiele dramatycznych momentów . Leader wyprawy Wojtek Jankowski za zorganizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi na szczycie otrzymał klubowe wyróżnienie „Statuetkę Górskiego Wojownika „

 4.W dniu 28.09 do 02.10.2011r. została przeprowadzona 15-osobowa wyprawa na najwyższy szczyt w Alpach Austriackich Gross glockner (3798 m ) . Wyprawa miała też cele szkoleniowo – treningowe . Zakończona została pełnym sukcesem – na szczyt weszli wszyscy uczestnicy wyprawy .

5. Na odnotowanie zasługują również wyprawy Czesia Małczaka z synem do Wietnamu i Chin oraz rodzinna wyprawa Sławka Bieńka do Kolumbii .Brak jednak bliższych informacji na temat tych wypraw.

7.Wspinaczka sportowa W zakresie wspinaczki sportowej na szczególna uwagę i uznanie zasługują osiągnięcia Marcina Lisa , Który w rankingu najlepszych osiągnięć we wspinaczce bulderingowej uplasował się na trzecim miejscu w Polsce oraz osiągał czołowe miejsca w zawodach wspinaczkowych .

8.Ratownictwo wysokościowe W zakresie działalności ratownictwa wysokościowego zostały zorganizowane w dniu 24.09.2011 r na wieży wspinaczkowej „Kielichu w Lubinie pokazy ratownictwa wysokościowego . Niezwykle widowiskowe i efektowne . Organizacja zawodów została wsparta finasowe przez starostwo Powiatowe w Lubinie.

10. Działalność szkoleniowa

1/ W dniu 19-20.03.2011 r. zorganizowane zostało szkolenie alpejskie w Kotle Jagniątkowski m w którym uczestniczyło 6 osób .

2/ w dniu 29 maja zorganizowaliśmy trening wspinaczki skalnej i technik ratowniczych W skałach Jerzmanickich . Uczestniczyło w nim 5 osób.

3/ W sierpniu Piotr Jaśkiewicz zorganizowała szkolenie wspinaczkowe w Dolomitach

4/We wrześniu w Skałach Jerzmanickich zostało zorganizowane szkolenie wspinaczki skalnej w którym uczestniczyło 3 osoby . 5/Przeprowadzone szkolenia lodowcowe , technik wspinaczki alpejskiej i autoratownictwa na Wyprawach „MB 2011” i „Grossglockner 2011”.

6/ Klub zorganizował i przeprowadził szkolenia i kursu wspinaczki rekreacyjnej i sportowej Dla dzieci i młodzieży w których uczestniczyło ponad 160 osób . Szkolenia były dofinansowane przez UM Lubin i FPM .

11. Spotkanie integracyjne Klubowe spotkanie integracyjne „Integra klubowa pod Śnieżka 2011 „zostało przeprowadzone W dniu 16-18.12.2012 r. Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej i serdecznej atmosferze . Uczestniczyło w nim 13 osób . Głównymi punktami programu było podsumowanie działalności Klubu za 2011 r., ogłoszenie wyróżnień i próba zimowego zdobycia Śnieżki – zakończona odwrotem spod szczytu z powodu gwałtownego załamania pogody.

12.Wyróżnienia klubowe Od 2011 r

ustanowiliśmy wyróżnienia klubowe : 1/ „Statuetkę Górskiego Orła „ 2/ „Statuetkę Górskiego Wojownika „ 3/ „Dyplom Górskiego Jaja” W 2011r. wyróżnienia otrzymali : 1/ Krzysztof Stasiak „statuetke Górskiego Orła „ za samotne zdobycie Matterhornu, 2/Wojtek Jankowski „Stauetke Górskiego Wojownika „ za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji ratunkowej na Piku Lenina. 3/ Dyplomy Górskiego Jaja – Maciek Jankowski – 2 dyplomy – Mateusz Gątkowski – 1 dyplom

Program działania , głównie wypraw na 2012 r został przedstawiony odrębnie .

 Życzę wszystkim wielu Górskich sukcesów i szczęśliwych powrotów z gór.