SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R.

12/05/2013 | Działalność

Sprawozdanie  finasowe  KW Lubin za 2012 r.

Przychód  za 2012 wynosi :  24.571,00

    Na przychody składają się :  

      1) składki członkowskie –1491,00

      2. składki (wpłaty ) na koszty wyprawowe-4800,00

      3) składki (wpłaty) na koszty szkoleń-   280,00                        

      4) dotacja z Fundacji Polska Miedź  – 5000,00

      5) dotacja ze  Starostwa Powiatowego w Lubinie  – 7000,00

      6) dotacja UM w Lubinie    – 6000,00                                                                                 

 

Koszty wynosiły : 24.571,00

……………………………………………………………………………………  

Wynik finansowy za 2012  rok  –  ujemny w kwocie  – 1,68  zł

  

Struktura kosztów :20.855,60

1.Zwrócono niewykorzystana kwotę dotacjido Starostwa Powiatowego w Lubinie  – 1557,68

 

2. Koszt  realizacji zadań  statutowych  :

    Na koszty te składają się :

    – koszt zakupu sprzętu  sportowego -5.574,94

    – koszt instruktorów  – 8,979,00

    – składki do Polskiego Związku Alpinizmu – 290 ,- plus wpłata na Fundusz Berbeki -150,00

    – wydawnictwa szkoleniowe  -64,00

    – promocja , informacja  – 1597,78

    – polisy NNW – 637,00

    – artykuły biurowe -798,73

    – ksero – 131,00

    – informacja , promocja  udzielających  dotacje – 1806,78

    – koszty przeprowadzenia wypraw górskich ( campingi , schroniska , paliwo samochód.) – 3.780,39 zł

 

 

2/ koszty administracyjne :       

 1/  energia i czynsz  za siedzibę klubu  -220,00 zł

 2/  usługi  obce  – opłaty bankowe  i pocztowe – 233,30

 3/  pozostałe koszty – kamizelki ostrzegawcze, rękawiczki ochronne – 113,79

 

Klub Wysokogórski w Lubinie w 2012 r.  realizował zadania publiczne   pożytku publicznego

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  pod  nazwa :

1. Organizacja Turnieju wspinaczkowego dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia

     Dziecka

2. Organizacja cyklu imprez z zakresu turystyki Górskiej i wypraw wysokogórskich dla mieszkańców

    Powiatu Lubińskiego

3.Organizacja imprezy rekreacyjno – sprawnościowej Lubiński Rajd Górski 2012 „ 

4. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowo-wspinaczkowego oraz organizację szkoleń dzieci i młodzieży

    w zakresie wspinaczki rekreacyjnej , sportowej i skalnej .

5.Realizacja programu szkolenia sportowego oraz upowszechniania i wspierania aktywności ruchowej dzieci

    i młodzieży poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie wspinaczki rekreacyjnej ,sportowej i górskiej.

Na realizację w/w zadań publicznych klub otrzymał  wsparcie finansowe  z Fundacji Polska Miedź ,

UM Lubin i SP w Lubinie  w formie dotacji  w łącznej  kwocie 18.000,- zł .

 

Środki te zostały rozliczone na podstawie szczegółowego rozliczenia  w formie sprawozdań końcowych z

realizacji zadań i  szczegółowych sprawozdań finansowych . Dla rozliczenia tych środków Klub prowadził

odrębne ewidencje księgowe

 

J.D.