SPONSORZY KLUBU W 2012R.

21/01/2013 | Działalność

W 2012 r otrzymaliśmy wsparcie następujące wsparcie  finasowe na realizację zadań działalności statutowej:

1. Fundacja Polska Miedź

  • kwota 5000,00 zł na dofinasowanie szkoleń wspinaczkowych dzieci i młodzieży

2. Gmina Miejska Lubin

  • kwota 3000,00 zł na dofinasowanie szkoleń wspinaczkowych dzieci i młodzieży
  • kwota 2000,00 zł na dofinasowanie turnieju wspiaczkowego dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

3. Starostwo Powiatowe w Lubinie

  • kwota 5000,00zł na dofinasowanie imprez turystyki górskiej i wypraw wysokogórskich
  • kwota 2000, zł na dofinasowanie Lubińskiego Rajdu Górskiego „Śnieżka 2012”