REGULAMIN BIEGU NA ŚNIEŻKĘ

07/01/2013 | Działalność

Lubiński Rajd Śnieżki 2012 Bieg na Śnieżkę

    Zawody „Bieg na Śnieżkę „ jest imprezą sportową , polegającą na przebyciu drogi na Śnieżkę I z powrotem do mety zawodów w możliwie najkrótszym czasie . Jej celem jest propagowanie sportowego trybu życia , sprawności fizycznej i rywalizacji sportowej w pięknych krajobrazach masywu Śnieżki 1.Trasa zawodów – Krucze Skały ( start ) – Kocioł Łomniczki – Śnieżka – Czarny Grzbiet Sowia Przełęcz – Krucze Skały (meta ) 2. godzina startu ok.11.00 , zakończenie zawodów – 16.00 . 2. Formuła imprezy – bieg (marszobieg) na czas i na orientację 3. Zawodnicy mogą poruszać się wyłącznie oznakowanymi szlakami turystycznymi . 4. Trasa podana jest ogólnie punktami terenowymi – wybór szlaku najbardziej dogodnego należy do zawodników. 5. W zawodach mogą uczestniczyć osoby (panie , panowie , młodzież ) w wiek od 16 lat . Osoby niepełnoletnie winny posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach . 6. Nie tworzy się odrębnych kategorii zawodników wg płci lub wieku . 7. Osoby startujące w zawodach nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych Do udziału w tego typu imprezach sportowych , 8. Osoby startujące musza posiadać mały plecak oraz kurtkę , spodnie ochronne jeśli bieg będzie się odbywał w krótkich spodenkach. Brak plecaka i odzieży spowoduje obniżenie w klasyfikacji o 1 miejsce 8. Osoby startujące otrzymują karty startowe , które potwierdzają czas wejścia na Śnieżkę i oddają sędziemu na mecie po wpisaniu godziny ukończenia biegu I oddają po dotarciu na metę . wygrywają zawodnicy uzyskujący najlepszy czas . 9. Miejsca i wyróżnienia ustala komisja sędziowska .Decyzje sędziowskie są ostateczne . 10.Dyskwalifikacją powodują : wybór trasy poza oznakowanymi trasami turystycznymi , brak potwierdzenia osiągnięcia Śnieżki , nie zdanie karty zawodnika na mecie zawodów . 11. Zwycięsca biegu otrzymuje Puchar Śnieżki lub skrzydlata statuetkę oraz jedną z nagród .