RAZEM W GÓRY, POZA MURY

17/07/2014 | Działalność

Klub Wysokogórski w Lubinie rozpoczął  realizację projektu „ Razem w góry, poza mury”, którego celem głównym jest integracja  młodzieży szkolonej z miasta Legnicy oraz Lubina, poprzez zachęcanie do tworzenia nieformalnych grup pasjonatów gór (Mountystów) w szkolnych środowiskach oraz organizowanie i aktywne spędzanie wolnego czasu. Projekt otrzymał  dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

www.facebook.com/razemwgorypozamury

Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt nakierowany jest na integrację młodzieży szkolonej z miasta Legnicy oraz Lubina, poprzez zachęcanie do tworzenia nieformalnych grup pasjonatów gór (Mountystów) w szkolnych środowiskach. Powstałe grupy zdobędą wiedzę w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu w górach (wędrówka górska, wspinaczka skałkowa, wspinaczka wysokogórska) i sposobów jego organizacji.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego i bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej w gronie rówieśników i rodziny oraz wspinaczki rekreacyjnej halowej i skałkowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

– przeprowadzenie cyklu prelekcji w szkołach w sposób innowacyjny, zachęcający i przygotowujący do zespołowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu w górach,

– organizację konkursu dla młodzieży pod hasłem 'Wybieram wspólne wędrowanie’,

– przeprowadzenie warsztatów wspinaczki ścinakowej z elementami integracji dla laureatów

  konkursu,

– wyjazd studyjny dla młodzieży na spotkanie i pokaz treningu grupy nieformalnej,

– wydanie i dystrybucja ulotek promujących aktywny sposób spędzania wolnego czasu w górach,

– realizacja zwycięskiego pomysłu w konkursie, przy wsparciu organizacyjnym Klubu Wysokogórskiego w Lubinie (KW Lubin),

– upowszechnienie informacji o projekcie poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych KW Lubin i portalach miejskich.

Projekt ten przyczyni się do integracji osób posiadających podobne zainteresowania, stworzy możliwość aktywnego zagospodarowania wolnego czasu wśród młodzieży i zawiązania nieformalnych grup, które w sposób samodzielny i odpowiedzialny będą organizować wyjazdy w góry i propagować ideę  aktywnej turystyki górskiej wśród rodziny i znajomych.


AKTUALNOŚCI

[28.11.2014] – „Wybieram wspólne wędrowanie” rostrzygnięcie konkursu

[18.11.2014] – Prace konkursowe – rozstrzygnięcie KONKURSU !!!

[20.10.2014] – Szkolenie Liderów grup w Karpaczu

[14.10.2014] – Zaproszenie na szkolenie liderów grup do Szklarskiej Poręby

[14.10.2014] – Wyjazd studyjny do Karpacza

[8.10.2014] – Prelekcje w lubińskich szkołach

[4.09.2014] – Zapraszamy do konkursu „Wybieram wspólne wędrowanie”