PROGRAM WYPRAW PARTNERSKICH W 2011 R.

02/01/2013 | Działalność

 I.Wyprawy trekkingowe

1. Wyprawa trekkingowa pod Everest (8848 m) : Kala Pathar (5645 m) , Island Peak (6189 m) I inne szczyty 6-tysięczne Termin : październik 2011 r

2. Pik Lenina (7134 m) Termin : sierpień 2011 r.

II. Wyprawy alpejskie

1. Mont Blanc (4807 m) droga klasyczną- najwyższy szczyt Europy

2. Alpy Walijskie : Weissmis (4023 m) , Logginhorn (4010 m )

 3. Masyw Monter Rosy (Włochy): sześć szczytów 4-tysięcznych

 4. Dom(4545 m) – najwyższy szczyt Szwajcarii 5. Grossglockner (3798 m) – drogą klasyczną – najwyższy szczyt Austrii.

Terminy: od 15 czerwca do 30 września 2011 r.

 III. Zimowe wyprawy tatrzańskie i karkonoskie Terminy : luty – marzec 2011 r.

W wyprawach może uczestniczyć każda osoba ,która ukończyła 18 lat, posiadająca stan zdrowia pozwalający na uprawianie turystyki wysokogórskiej. Nie jest wymagane posiadanie umiejętności alpinistycznych. Klub zapewnia odpowiednie przeszkolenie oraz konieczny sprzęt wspinaczkowy .Wyprawy nie maja charakteru komercyjnego- każdy uczestnik pokrywa swoje koszty i proporcjonalnie koszty leadera oraz wpłaca opłatę organizacyjną na rzecz klubu.

                Szczegółowe informacje : tel. 608 610564  .  e-mail : j.dudarowski@wp.pl