PRELEKCJE KW LUBIN W SZKOŁACH

22/09/2014 | Działalność

W ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez  UM w Lubinie pod  nazwą „Bezpieczne góry„ Klub Wysokogórski w Lubinie przeprowadzi w szkołach nieodpłatne prelekcje na temat zasad bezpieczeństwa w górach w okresie jesienno – zimowym.

Temat prelekcji : Bezpieczne góry  jesienią  i  zimą – zagrożenia w górach , sposoby ich unikania i zasady  postępowania w razie wypadku w górach .

Zagadnienia :

1/ zagrożenia w górach w okresie jesienno- zimowym,

2/ lawiny – rodzaje, warunki występowania, stopnie zagrożenia lawinowego,

3/ zestaw lawinowy – zasady posługiwania się detektorem lawinowym,

4/ pozostały sprzęt zapewniający bezpieczeństwo w górach ( czekan ,raki czołówka, GPS),

5/ organizacja i planowanie wypraw  turystycznych jesienią i zimą,

6/ zachowanie się w terenie górskim zagrożonym zejściem lawiny,

7/ zasady postępowania w razie wypadku lawinowego.

Podczas prelekcji będzie pokazywany film o lawinach  oraz  zdjęcia o tematyce górskiej i wyprawowej. Zademonstrowany zostanie podstawowy sprzęt zapewniający bezpieczeństwo w górach, zwłaszcza tzw. zestaw lawinowy . Zostanie też przeprowadzony krótki instruktaż posługiwania się detektorem lawinowym służącym do poszukiwania osób pod śniegiem po zejściu lawiny.

Prelekcje będą przeprowadzane do 15 grudnia 2014 r.