Sekcja kadry sportowej KW LUBIN

Z dniem dnia 06 stycznia 2024 r. utworzona została sekcja kadry sportowej Klubu Wysokogórskiego w Lubinie.

Status członka sekcji może uzyskać członek zwyczajny – PZA, który w ramach Klubu prowadzi aktywną działalność sportową tzn:

  • uprawia tzw. „tradową„ wspinaczkę skałkową i taternicką,
  • uprawia wspinaczkę drytoolingową i lodową z dolną asekuracją,
  • prowadzi wspinaczki wielkościanowe i tzw graniówk,
  • uczestniczy w wyprawach alpejskich i inne góry lodowcowe i pokonuje drogi wspinaczkowej co najmniej o trudności PD,
  • uprawia skialpinizm,
  • uczestniczy w długodystansowych biegach górskich,
  • prowadzi aktywną działalność speleologiczną,
  • uprawia wspinaczkę halową i na sztucznych obiektach  z dolną asekuracją od V stopnia trudności.

Wpisanie na listę zawodników następuje na wniosek prezesa KW lub prezesa do spraw sportowych za zgodą zainteresowanego.

Uzyskanie statusu zawodnika uprawnia do ubiegania się o pomoc z funduszu wsparcia działalności sportowej na zgłoszone i realizowane projekty sportowej działalności alpinistycznej.

Członek kadry sportowej KW jest zobowiązany do  przestrzegania postanowień  uchwalonego Regulaminu sportowego KW a w szczególności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w alpinizmie oraz etyki taternickiej.