KONKLUZJA Z RAPORTU ZESPOŁU PZA

06/10/2013 | Działalność

Zamieszczamy  poniżej  „Konkluzję” zawartą w rozdziale 11  Raportu  zespołu ds. zbadania okoliczności i przyczyn wypadku podczas zimowej wyprawy na Broad Peak 2013 r. powołanego przez PZA . Raport został upubliczniony w internecie i można się z nim w całości zapoznać . Przed i po ogłoszeniu  Raportu o wypadku na Broad Peak  powiedziano i napisano wiele. Nie czuję się ani zobowiązany (z racji pełnienia funkcji prezesa KW ) ani kompetentny do komentowania tej tragedii i oceny postępowania jej uczestników. Osobiście uważam, że wnioski zawarte w „ Konkluzji”  są trafne i słuszne . Ale to mój pogląd .Natomiast zapraszam członków Klubu do zapoznania się przynajmniej z treścią zamieszczonej poniżej „Konkluzji , ale też z treścią całego Raportu i refleksji : jak ja mogę i będę się zachowywał/a/  w zbliżonej sytuacji , oczywiście nie na skalę himalajska , ale naszą – karkonoską , tatrzańska czy naszych alpejskich wypraw