INFORMACJA FINANSOWA ZA 2016

25/05/2017 | Działalność

Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Lubinie za 2016 r

Przychody KW Lubin w 2016 r.

Przychody z działalności statutowej  w  2016 r  –9.583,56   zł

1/ składki członkowskie i wpisowe  3.820,00 zł

3/ pozostałe przychody   –   Wpłata od Stowarzyszenia Miłośników Gór   i KG „Problem „

na  koszty użytkowania Baszty  – 763,56                          –

Dotacje :

1/ dotacja – UM Lubin   – 3000,00 zł

2/ dotacja  SP Lubin –  2000,00 zł

Koszty za   2016 r –  9.582,12

     Wynik finasowy  – 1,44

Koszty realizacji zadań  statutowych   –  5.405,14

  1. Zakup sprzętu i wyposażenia   –    2.505,14 zł

     ( 2 namioty, palnik, 2 czekany FLAY. Petla do crola , noilon,ławeczka, drabina do Baszty)

  1. rachunki za szkolenia wspinaczkowe , prelekcje – 2900,00

Pozostałe koszty na realizacje zadań statutowych: 1.673,88 zł

– najem sali    -200,01

– koordynator zadań  -300,00

– baner wyprawowy  – 40,00

-tabliczki informac – promoc (Grota i Baszta )- 75,67

– ksero materiałów szkoleniowych 125,00

– legitymacje klubowe  301,35

– pieczątki klubowe   – 40

– domena – 36,90

-składka członkowska do PZA   – 555,00

Koszty administracyjne :  1585,84

1.Enargia  i czynsz  za basztę   – 861,40

  1. Usługi obce =- 623,00

-bankowe – 93,00

– obsługa administrac. biurowa zadań publicznych – 140,00

– obsługa finas. ksieg.  zadań publicz.   – 390,00

3.pozostałe koszty administracyjne  – 101,44

– koperty i znaczki – 57,50

– materiały biurowe – 43,94

  1. pozostałe wydatki : 918,70

1/  ubezpiecz. Baszty  – 300,22

2/  Wpłata do Fundacji „Mała Polska „ w Nepalu „ – 200,00

3/  Fundusz Berbeki  – 111,00

4/  ksero –  80,00

5/  odsetki za zwłokę  – 26,88 zł

7/ pozostałe drobne wydatki :  narzędzia : piłki , łopatki , linka itp. -280,60

przesyłki pocztowe  itp.

Opracował J.D.